בריתות צהריים

חיים ונושמים את התרחבות המשפחה. אנחנו שמחים תמיד לקחת חלק ולו הקטן ביותר בשמחת המשפחה המתרחבת